9 באוקטובר 2020

הרגל חדש

מאת Marina Nujger Dror
תמיד מדהים אותי איך בסוף התהליך
נוצר סיפור חדש ומיוחד סביב היצירה,
שלא היה נוצר ללא שיתוף הפעולה והרעיון המקורי של כל אחד.

אומנות משותפת

מאת שירה ליבוביץ
כדי להיות בהתמדה והרגשה נעימה במשפחה,
הכינו עבורינו דוגמאות ליצירה משותפת
שבכל זמן ובכל תקופה לעשות יחד ולהתקרב כמשפחה.

Scroll to Top