זימזוםים משחקים חברתיים לתלמידים בזום

כשטוב לנו ביחד ויש בינינו זרימה,
את השמחה מיום טיול, נוכל לייצר גם בישיבה מול המסך.

זימזוםים משחקים חברתיים לתלמידים בזום קרא עוד »