משפחה

הרגל חדש

מאת Marina Nujger Dror
תמיד מדהים אותי איך בסוף התהליך
נוצר סיפור חדש ומיוחד סביב היצירה,
שלא היה נוצר ללא שיתוף הפעולה והרעיון המקורי של כל אחד.

אומנות משותפת

מאת שירה ליבוביץ
כדי להיות בהתמדה והרגשה נעימה במשפחה,
הכינו עבורינו דוגמאות ליצירה משותפת
שבכל זמן ובכל תקופה לעשות יחד ולהתקרב כמשפחה.

כל מה שסביבך

מאת Masha Reznik
אני הייתי האימא הזאת שמגיעה
לגינת הילדים, צמודה לבת הבכורה
שלה וחופרת לה נון-סטופ.

החינוך הוא לא רק בבית

מאת Natalie Shir
חינוך מתחיל מהבית. אבל הוא לא רק בבית שלי.
חינוך הוא חברתי, כללי, אוניברסלי.
אחרת זה לא יעבוד לי, וזה לא יעבוד לכם.

עוף גוזל

שירה לייבוביץ': הכי מרגש שכל פעם מחדש בעלי ואני מחליטים ללמוד ולנסות עוד משהו,
כי אנחנו רוצים שלבנים שלנו יהיה טוב ושילמדו לעוף.

Scroll to Top